HGM :: kontakt

Kontakt

 HRVATSKA GLAZBENA MLADEŽ

Predsjednik:
TONČI BILIĆ

Glavna tajnica:
DUBRAVKA DUJMOVIĆ - KUŠAN
Tel: 01 6114 640
dubravka@hgm.hr

Adresa

Trg Stjepana Radića 4
10000 ZAGREB
Tel.: 6111 600
Fax: 6111 566

hgm@hgm.hr

MKC HGM u Grožnjanu

MEĐUNARODNI KULTURNI CENTAR HGM
Svjetsko mjesto susreta glazbene mladeži
Umberta Gorjana 2
52429 Grožnjan

 

MOJCA MAKOVAC

Tel: 01 6111 600
052 776 106
groznjan@hgm.hr

Voditelji programa:

SANDRA ČULE
Glazbeno obrazovni programi u dječjim vrtićima i školama
Tel: 01 6111 604
culesandra@gmail.com


MIRA ŠURJAK

Međunarodna djelatnost i posebni projekti
Tel: 01 6111 579
mira.surjak@hgm.hr


DAVID ČAVARA

Kulturni pokaz i Imagine festival
Tel: 01 6111 604
hgm@hgm.hr