HGM :: dobitnica nagrade Ivo Vuljević

Dobitnica Nagrade Ivo Vuljević za 2016.

SVEČANA DODJELA NAGRADE HRVATSKE GLAZBENE MLADEŽI
‘‘IVO VULJEVIĆ’’ ZA 2016. GODINU

KONCERT DOBITNIKA
KATARINA KUTNAR
violina
DAN DVORANE
Sezona 2016./17.
Mala dvorana, utorak 29. prosinca 2016. u 12 sati.

 

Program:
César Franck:
Sonata za violinu i klavir u A -duru
I. Allegretto ben moderato
II. Allegro
Camille Saint-Saëns:
Introdukcija i Rondo capriccioso, op.28 u a-molu
Umjetnički suradnik: v.umj.sur. Renata Hill, klavir

 

katarina kutnar

Katarina Kutnar je rođena 5. 4.1995.g. u Zagrebu u obitelji glazbenika. Studentica je violine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Leonida Sorokowa. U ak.god. 2016./2017 na razmjeni je studenata i usavršavanju u Weimaru u klasi prof. Friedemanna Eichorna. Dobitnica je mnogih glazbenih nagrada i priznanja, među kojima se kao posljednje ističu: Nagrada Hrvatske glazbeni mladeži Ivo Vuljević za glazbenika 2016.godine, 1. nagrada na Hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Papandopuloi posebna nagrada za izvedbu djela Borisa Papandopula (2016.g), 1. nagrada na 3. International Danube Instrumental Competition u okviru 10. internationalnog Donau-festa na natjecanju sveučilišnih predstavnika dunavskih zemalja u Ulmu u Njemačkoj (2016.), Dodijeljena joj je dekanova nagrada za 2016. g, 1.nagrada na Međunarodnom natjecanju Bistrički zvukolik (2014.) te nagrada apsolutnog pobjednika na istom natjecanju 2015.g, i pobjeda u finalu Hrvatskog izbora mladih glazbenika za natjecanje Eurovizije (2012.g).

Violinu uči od četvrte godine života u klasi prof. Helene Žubrinić na Glazbenom učilištu „Elly Bašić“. Od 2007.g violinu uči u klasi prof. Marine Sorokowe na Universität für Musik und darstellende Kunst u Beču u razredu za nadarenu djecu (Kurs für hochbegabte Kinder).Od 2010.g u klasi je prof. Leonida Sorokowa u Beču, a od 2011. studira violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi istog profesora. Komornu glazbu studirala je na Muzičkoj akademiji u klasi prof. Tonka Ninića, prof. Jože Haluze, Laure Vadjon i Pavla Zajceva. Usavršavala se na Majstorskim tečajevima kod prof. Volodje Balžalorskog, Marka Žepića, Marine Sorokowe, Violete Smailović – Huart, Yove Yordanove, Evgenije Epstein, Gaya Braunsteina, Hagaia Shahama, Ofera Falka, Leonida Sorokowa, Bartola Niziola, Friedemanna Eichorna, Ilije Gruberta. Dosad je održala više javnih, solističkih i komornih nastupa u zemlji i inozemstvu.
Prvi javni nastup imala je sa šest godina,a prvu prvu nagradu osvojila je sa sedam godina na Međunarodnom natjecanju Etide i skale. Nagrađivana je na mnogim Hrvatskim i međunarodnim violinističkim natjecanjima, te je za plasman na Hrvatskim državnim natjecanjima primila priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje – Oskara znanja 2010. i 2012. godine. Godine 2012. s akademskim klavirskim triom pobijedila je na međunarodnom natjecanju u Trstu Ars nova Internacional music competition i osvojila nagradu Paolo Spinncic za apsolutne pobjednike, te snimanje za prvi video spot klasične glazbe koji je predstavljen i nagrađen na filmskom festivalu u Hollywoodu (2016.). Osvojila je prve nagrade na Regionalnim natjecanjima u kategoriji solo violine (2004., 2006, 2008, 2010, 2012., 2014.) te prve nagrade na Hrvatskom državnom natjecanju u kategoriji solo violine (2008., 2010., 2012., i 2014.g), druge nagrade na Hrvatskom državnom natjecanju (2004. i 2006.), sedam prvih nagrada na Hrvatskim državnim natjecanjima komornih sastava (2004. u triu, 2005 u kvartetu,2006. u triu, 2008, u duu, 2010. u triu, 2013. i 2014.u duu sa gitarom). Nagrađivana je na međunarodnom natjecanju Alfredo e Vanda Marcosig u Italiji osvojivši posebne nagrade: za najboljeg najmlađeg natjecatelja 2003., diploma di merito 2004. i nagradu borsa di studio 2005.Na natjecanju Lions Grand Prix u Rijeci osvojila je nagrade kao solistica (2010.), u klavirskom triu te u duu s gitarom (2015.) Maturirala je solističkim koncertom u HGZ u, te osvojila zlatnu plaketu GU Elly Bašić.Na Međunarodnom gitarističkom natjecanju Enrico Mercatelli u Goriziji u Italiji u duu sa gitaristom Lovrom Peretićem osvojila je treću nagradu. Nagrađivana je na Međunarodnom natjecanju Etide i skale (osvojivši 2003. g prvu nagradu, 2007. petu nag. i 2009. treću nag.),na natjecanju Hrvatske glazbene mladeži Imagine festival osvojivši
koncertno gostovanje u Sloveniji, te na natjecanju Antene Zagreb “Reci glazbom stop nasilju”. Kao solistica nastupala je uz Simfonijski orkestar HRT-a, Simfonijski orkestar Muzičke akademije, Hrvatski komorni orkestar, Sarajevski orkestar festivala “Muzika na žici”, Simfonijski orkestar Sondershausena u Njemačkoj i Gudački orkestar Elly Bašić. Mnoge nastupe ostvarila je kao članica Zagrebačkih solista (u Hrvatskoj, Francuskoj, Srbiji, Njemačkoj), Hrvatskog baroknog ansambla, Zagrebačkog omladinskog orkestra u projektu “Mozart u vrtu”, u Stars orkestru i u Zagrebačkoj filharmoniji, te kao koncert majstor Simfonijskog orkestra Muzičke akademije i koncert majstor Camerate Zagreb na nastupima u Švicarskoj. Od značajnijih solističkih nastupa ističu se nastup sa Simfonijskim orkestrom HRT a u izvedbi Koncerta P. I. Čajkovskog u Velikoj dvorani Vatroslav Lisinski pod
ravnanjem Tončia Bilića, kao pobjednica na Natjecanju Papandopulo 2016.g, solistički koncert u Matici hrvatskoj, solistički koncert u Fiumicellu u Italiji, solistički nastup uz Simfonijski orkestar HRT a pod ravnanjem dir. Mladena
Tarbuka u izvedbi prvog stavka Koncerta C.Saint-Saensa u Velikoj dvorani Vatroslav Lisinski u finalu izbora za predstavnicu Hrvatske na Euroviziji u Beču 2012. godine, solistički nastup uz orkestar Sondershausenna u Njemačkoj, cjelovečernji koncert dua (violine i gitare) sa Lovrom Peretićem u Dvorani Dverce na Gornjem Gradu, solistički nastup na Memorijalu Krežma u Osijeku, nastup u emisiji Majstori svirači u Dvorani Bersa na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, solistički nastup kao predstavnica Hrvatske na Euroviziji u Konzerthaus u Beču, solistički nastup uz orkestar GU Elly Bašić u izvedbi Vivaldijevog violinskog Koncerta u dobi od devet godina, zatim u izvedbi Pugnani- Kreisler Introdukcija i Allegro, u izvedbi Obliviona Astora Piazzolle, uz festivalski orkestar “Muzike na žici” u Sarajevu u izvedbi Vivaldijeve Jeseni iz ciklusa Godišnja doba, te uz Simfonijski orkestar Muzičke akademije u Zagrebu u izvedbi Žetelačke Fran Lhotke pod ravnanjem maestra Mladena Tarbuka. Često nastupa i kao komorna glazbenica u raznim sastavima u duu, klavirskom triu, kvartetu, kvintetu i većem salonskom ansamblu. Od značajnijih komornih nastupa ističu se nastupi klavirskog tria (sa A. Dadić- M.Brajković) u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, klavirskog tria (K.Kail-M.Hočevar) nastupima u Zagrebu i Rijeci, nastupi dua sa gitarom u Hrvatskoj i Italiji, nastup klavirskog kvinteta “Grey” na Svjetskom danu glazbe u HGZ u u Zagrebu sa
praizvedbom djela Hrvatskog skladatelja, nastupi i organizacija ciklusa koncerata Damen salon ansambla u Zagrebu pod nazivom “Strauss u Oktogonu”,nastupi obiteljskog tria Kutnar na Danima mirovnih inicijativa u Zagrebu u Dvorani Mimara i Hrvatskom glazbenom zavodu, na Festivalu u Županji u Memorijalnom centru A.Stepinac i na Hvarskom ljetu u Atriju franjevačkog samostana, nastup u HGZ- u u Zagrebu povodom obilježavanja godišnjice B.Papandopula izvedbom nagrađene kompozicije Monologa za violinu solo. Snimala je za emisiju Školski sat, zatim solo izvedbe za emisiju Majstori svirači (2016.g), te nastupala u Dobro jutro Hrvatska. Sudjelovala je solistički u mnogim zajedničkim nastupima studenata Muzičke akademije nastupima u Zagrebu, Ljubljani, Beču, Ulmu. Kao koncert majstor sudjelovala je u projektu MA u izvedbi Brahmsovog Njemačkog requiem u VD Vatroslav Lisinski pod ravnanjem Mladena Tarbuka, te kao koncert majstor u izvedbi “ Put u Veneciju” Camerate Zagreb na nastupima u Švicarskoj sa kojima je snimila CD ”Reise nach Venedig”, te u izvedbi Purcelove opere “Artusex maschiner” u koncertnim projektima u Švicarskoj 2016.g.
Dobitnica je stipendije Grada Zagreba i članica je fundacije Međunarodne glazbene akademije u kneževini Lichtenstein.

 

Obrazloženje o dodjeli nagrade
Hrvatske glazbene mladeži Ivo Vuljević za 2016. godinu


Hrvatska glazbena mladež tradicionalno dodjeljuje nagradu „Ivo Vuljević“ najistaknutijem mladom glazbeniku u protekloj godini. Upornost i marljivost talentirane mlade glazbenike dovodi do raznovrsnih zapaženih i hvalevrijednih ostvarenja i rezultata te stoga krajem svake godine, HGM želi upravo takve motivirati i podržati odavanjem još jednog priznanja njihovom radu. Članovi ocjenjivačkog suda bili su Tonči Bilić, Naima Balić, Anđelko Krpan, Berislav Šipuš i Petra Pavić. Biti umjetnikom nije trajna osobina – to podrazumijeva bivanje u
neprekinutom procesu, u stalnoj potrazi za otkrivanjem i znanjem te znači imati jasan uvid u percepciju, misli, snove, emocije, navike, osrednjost i briljantnost. Pravi umjetnik ima snažnu potrebu za specifičnom komunikacijom s publikom u koju uključuje i reinterpretacije svojih iskustava.
Među mnogobrojnim prijavljenim i prvenstveno kvalitetnim glazbenicima, za posebna je dostignuća i cjelokupno glazbeničko djelovanje u 2016. godini nagrađena mlada, izuzetna glazbenica – violinistica Katarina Kutnar. Sve
navedene kvalitete prepoznate su u njezinom cjelokupnom dosadašnjem profesionalnom radu, a osobito u protekloj godini.
Od najvažnijih postignuća Katarine Kutnar, svakako treba i ovdje istaknuti osvojenu Prvu nagradu na Međunarodnom natjecanju sveučilišta podunavskih zemalja (3rd International Danube Instrumental Competition) koje se u održavalo 1. - 6. srpnja 2016.
Godine u Ulmu, u Njemačkoj. Važno je istaknuti i osvojenu Prvu nagradu i Posebnu nagradu na Hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Papandopulo koje se održavalo od 24. rujna do 1. listopada ove godine u Zagrebu, te izvedbu Koncerta za violinu i orkestar u D–duru, op. 35, P. I. Čajkovskog u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz Simfonijski orkestar HRT-a, pod ravnanjem dirigenta Tončija Bilića.
U svojoj, dosad, najproduktivnijoj godini, Katarina Kutnar ima i ulazak u polufinale Međunarodnog violinističkog natjecanja (4th Mirecourt International Violin Competition) održanog 15. – 20. studenoga 2016. u Mirecourtu u Francuskoj te nastup u Rotonde de Thaon-les-Vosqes, na koncertu polufinalista, 20. studenoga 2016.
Zapažen je i njezin solistički nastup uz Simfonijski orkestar Sonndershausen u Schloss Sonndershausen u Thuringiji, u Njemačkoj, 1. lipnja 2016. pod ravnanjem dirigenta Markusa L. Francka.
Osim izdvojenih nastupa, biografija Katarine Kutnar općenito je već i sada izuzetno bogata i dojmljiva. Hrvatska glazbena mladež ovom je nagradom želi potaknuti da nastavi slijediti svoj unutarnji umjetnički poriv. Čestitamo!

tis

kd zigante končar gallo zg